Αποτελέσματα εκλογών 2017

by author page

Εσωτερικά

Τα αποτελέσματα από τις εκλογές μας στις 13 Μαΐου 2017 τα ακολούθησε η συνεδρίαση του Δ.Σ. του σωματείου την Παρασκευή 19 Μαΐου.

Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Κεφαλάς Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος: Νάσιος Χρήστος
Γενικός Γραμματέας: Κρίγκα Δήμητρα
Ειδικός Γραμματέας: Μανιμάνης Βασίλειος
Ταμίας: Σωτηρακόπουλος Δημήτριος
Μέλος: Γκίκας Μενέλαος
Μέλος: Τράπαλης Γεώργιος