Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Wikiclub στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

by author page

featured

Τον Μάιο του 2018 ξεκίνησε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δίμηνο σεμινάριο στη συγγραφή στη Βικιπαίδεια. Η πρωτοβουλία ανήκει στον κ. Άγγελο Σιώρο, ο οποίος είχε μαθητεύσει στο σχολείο Βικιπαίδειας της Καισαριανής και τώρα φοιτά στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

 

Οι βιβλιοθήκες συνδέονται άμεσα με τη Βικιπαίδεια και γίνεται προσπάθεια να εμπλακούν οι βιβλιοθηκονόμοι στη συγγραφή σε αυτήν. Πρόσφατη καμπάνια της κοινότητας Wikimedia έθεσε την πρόσκληση/πρόκληση στους απανταχού βιβλιοθηκονόμους να τοποθετήσουν μία παραπομπή σε ένα λήμμα της Βικιπαίδειας, ο καθένας ή η καθεμία. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής οι φοιτητές έγιναν δημιουργοί λημμάτων.

 

Η εργασία τους έχει αποτυπωθεί στην ιστοσελίδα του wikiclub του Π.Δ.Α.