Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΠΕΔιΣ: Σεμιναριακά εργαστήρια

by author page

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων: Λημματογράφηση στη Βικιπαίδεια – Άνοιξη 2016

Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Υποστήριξη: Σχολείο Βικιπαίδειας / Σύλλογος Φοιτητών ΠΕΔιΣ

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει εκπαιδευτική δράση προώθησης και εμπλουτισμού της Βικιπαίδειας για την Άνοιξη του 2016. Στη δράση αυτή γίνεται εκπαίδευση στους φοιτητές του Τμήματος αλλά και στην τοπική κοινωνία, με την αρωγή του Σχολείου Βικιπαίδειας και του Συλλόγου Φοιτητών του ΠΕΔιΣ, με σκοπό να δράσουν αρχικά ως συντάκτες και εν συνεχεία ως πολλαπλασιαστές στη Βικιπαίδεια.

Πρώτα σεμινάρια

  • Τρίτη 29 Μαρτίου, 17:00 – 20:00
  • Παρασκευή 1 Απριλίου, 12:00 – 15:00
  • Τρίτη 5 Απριλίου, 17:00 – 20:00
  • Τρίτη 12 Απριλίου, 11:00 – 14:00

Σύνδεσμος

Ιστοελίδα καλέσματος στο ΠΕΔιΣ

Χώρος διεξαγωγής

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα ΠΕΔιΣ
Αριστοτέλους 1 & Λεωφ. Αθηνών – Κόρινθος
1ος όροφος – Αίθουσα Η/Υ