Ο Οργανισμός μας αναγνωρίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων επισκέπτονται και χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας ως ζήτημα μείζονος σημασίας, που συνδέεται άμεσα την εμπιστοσύνη που επιζητούμε να έχουν οι επισκέπτες μας προς εμάς. Στη σελίδα αυτή παραθέτουμε την πολιτική απορρήτου που ακολουθούμε ως οργανισμός, βάσει της οποίας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, πράξη η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997, Π.Δ. 207/1998. Π.Δ. 79/2000 και αρ. 8 Ν. 2819/2000), του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ) καθώς και από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (2016/679, γνωστό ως GDPR) και την Οδηγία 2016/680 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιχειρούμε έτσι να ενημερώσουμε όσους επισκέπτονται και χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας για το πώς συλλέγουμε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, τι είδους στοιχεία συλλέγουμε, για ποιον λόγο, ποιοι μπορούν να τα προσπελαύνουν και πώς μεριμνούμε ώστε τα δεδομένα αυτά να διασφαλίζονται.

Είδη δεδομένων που συλλέγονται και τρόπος συλλογής

Συλλέγουμε δύο είδη στοιχείων, αυτά που ο χρήστης του ιστοτόπου θέτει με την θέλησή του στη διάθεση του Οργανισμού μας όταν στέλνει μηνύματα ή συμπληρώνει φόρμες για την εγγραφή του σε υπηρεσίες που προσφέρει ο Οργανισμός (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο κ.λ.π), και αυτά που συλλέγονται κατά την περιήγησή του στον ιστότοπό μας (IP διεύθυνση και cookies) βάσει των οποίων αναγνωρίζεται ως διαδικτυακός επισκέπτης.

Η IP είναι μια διεύθυνση μέσω της οποίας συνδέεται κάθε συσκευή στο Internet, η οποία είναι είτε μοναδική για κάθε συσκευή είτε διαμοιράζεται σε έναν αριθμό συσκευών που την χρησιμοποιούν από κοινού για την πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο. Η IP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση μιας σύνδεσης στο Internet και κατ’ επέκταση ενός χρήστη.

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κωδικοποιημένης πληροφορίας που αποστέλλονται από μια ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη μέσω της οποίας αυτός την περιηγείται, με σκοπό να υποβοηθείται λειτουργικά η ιστοσελίδα, να ευκολύνεται ο χρήστης που την προσπελαύνει και για στατιστικούς λόγους. Στον ιστότοπό αυτό δεν προβάλλονται διαφημίσεις και δεν συλλέγονται cookies για διαφημιστικούς σκοπούς. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστοχώρο για κανέναν λόγο ο οποίος δεν αναφέρεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και τα cookies που χρησιμοποιούνται παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

CookieTypeDurationDescription
5 hourspersistent5 hoursPopup message suppress for 5 hours
PHPSESSIDsession23:59:59Preserves user session state across page requests.

Χρήση των δεδομένων που συλλέγονται

Ο Οργανισμός μας χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει προς ενημέρωση των χρηστών για τις υπηρεσίες που προσφέρει και για αλλαγές σε αυτές, για αποστολή ενημερωτικού, εκπαιδευτικού ή άλλου υλικού εφόσον ο χρήστης συναινέσει σε αυτό, και για στατιστικούς λόγους.

Κάθε χρήστης μπορεί, είτε εξαρχής είτε σε οποιαδήποτε στιγμή μέσω των διαθέσιμων τρόπων επικοινωνίας με τον Οργανισμό μας, να αιτηθεί να μη διατηρούνται δεδομένα που τον αφορούν. Ο Οργανισμός τότε διαγράφει τα στοιχεία του χρήστη, με εξαίρεση τα δεδομένα που αποδεικνύουν θεσπισμένη σχέση του χρήστη με τον Οργανισμό ή αν νόμιμοι λόγοι επιβάλλουν την διατήρησή τους.

Πρόσβαση και αλλαγή δεδομένων

Στα δεδομένα των χρηστών έχουν πρόσβαση μόνο συγκεκριμένα πρόσωπα του Οργανισμού που ορίζονται βάσει αποφάσεων του Οργανισμού για τον ρόλο και τις αρμοδιότητές τους. Τα δεδομένα αυτά δεν διατίθενται σε τρίτους παρά μόνο ως επεξεργασμένα στατιστικά στοιχεία που δεν αποκαλύπτουν την προέλευσή τους σε προσωπικό επίπεδο. Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του διατηρούνται για αυτόν, καθώς και αλλαγής ή διαγραφής τους. Ο Οργανισμός επιφυλάσσει το δικαίωμά του για τη διατήρηση ιχνών των προσωπικών στοιχείων του χρήστη στα αρχεία καταγραφής σε κρυπτογραφημένη μορφή, αποδίδοντας κλειδί στον χρήστη.

Ασφάλεια δεδομένων

Επισημαίνεται πως κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι αλάνθαστο, ο Οργανισμός μας όμως προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καλύτερη το δυνατόν διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγονται. Τα δεδομένα των χρηστών δεν είναι διαθέσιμα παρά μόνον σε χώρους στους οποίους υπάρχει πρόσβαση με ταυτοποίηση δύο παραγόντων, ώστε να ελαχιστοποιείται η δυνατότητα υποκλοπής τους και χρήσης τους από τρίτους. Γίνονται διαρκείς έλεγχοι και επιμέλεια ώστε να υπάρχει διασφάλιση από κακόβουλο λογισμικό και αυθαίρετη πρόσβαση σε πληροφορίες χρηστών. Οι ενέργειες πρόληψης, καταστολής και ενημέρωσης για ένα κακόβουλο συμβάν εναρμονίζονται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

Γενικά

Όσοι επισκέπτονται και χρησιμοποιούν τον παρόντα ιστότοπο προτρέπονται να καταγγέλουν στα πρόσωπα του Οργανισμού που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια των δεδομένων, μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, γραπτά ή προφορικά, οποιαδήποτε ενδεχόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων ή παράνομη ή ασυμβίβαστη με την παρούσα πολιτική απορρήτου συμπεριφορά είτε από τον Οργανισμό είτε από κάποιο πρόσωπο. Ο Οργανισμός δεσμεύεται πως θα κάνει το καλύτερο δυνατό ώστε να επιλυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα, ενδεχομένως και σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Μάνος Κεφαλάς
email: manos.kefalas@wikipedia-school.gr