10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής – Πυλώνες Ντελόρ

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής (16 Απριλίου 2016, Ναύπλιο):

Η Βικιπαίδεια, ακολουθώντας τους πυλώνες που ορίζει η UNESCO για την εκπαίδευση με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων των κοινωνιών στον 21ο αιώνα

Δημοσίευση και παρουσίαση εργασίας, στο συνέδριο, πάνω στο αποτέλεσμα δύο ετών πρακτικής εφαρμογής της συμμετοχής μαθητών Γυμνασίου στη συγγραφή της Βικιπαίδειας, στο πλαίσιο των σχολικών πολιτιστικών δράσεων.

Κεφαλάς Εμμανουήλ, Μπάκου Μαρία, Παπαμήτσος Γεώργιος

Περίληψη:
Το σχολείο Βικιπαίδειας είναι σειρά μαθημάτων για μαθητές και ενήλικες με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων συγγραφής στην ελεύθερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια, τη Βικιπαίδεια. Τα μαθήματα για τους μαθητές, τα δύο τελευταία χρόνια, ήταν ενταγμένα στα πλαίσια των Πολιτιστικών Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων του 2ου Γυμνασίου Καισαριανής. Για τους ενήλικες λειτούργησαν αρκετοί κύκλοι σεμιναρίων, που έλαβαν χώρα το απόγευμα στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου, κατά τους οποίους δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό
που τροποποιημένο και κατάλληλα φιλτραρισμένο χρησιμοποιήθηκε στις ομάδες των μαθητών.

Η Βικιπαίδεια, ενώ δεν είναι ακαδημαϊκή πηγή ώστε να έχουμε ακλόνητη εμπιστοσύνη στο περιεχόμενό της, εντούτοις αποδεικνύεται ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο, καθώς οι ελλείψεις της σε απλά λήμματα, που είτε δεν υπάρχουν σε αυτήν είτε είναι ισχνά σε πληροφορία, δίνουν την ευκαιρία της συμμετοχής στη συγγραφή της, στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι μαθητές με την ενασχόλησή τους στη συγγραφή λημμάτων έφτασαν ως και το ανώτατο επίπεδο των γνωστικών στόχων και διεργασιών που θέτει η Αναθεωρημένη Ταξινομία κατά Bloom (Krathwohl, 2002) (Anderson, 2001), τη δημιουργία, περνώντας από όλα τα ενδιάμεσα στάδια. Ταυτόχρονα ακολουθήθηκε το πρότυπο των πυλώνων της UNESCO για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα στη θέσπιση των διδακτικών στόχων: οι μαθητές, εκτός από την απόκτηση της νέας γνώσης του χώρου και του τρόπου συγγραφής λημμάτων, απέκτησαν δεξιότητες, έμαθαν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται και συνέδεσαν τη νέα τους αυτή γνώση με την πραγματική ζωή.

Λέξεις κλειδιά: Βικιπαίδεια, Αναθεωρημένη Ταξινομία Bloom, Πυλώνες της UNESCO για την Εκπαίδευση στον 21ο Αιώνα