Υπουργείο Παιδείας, Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της Α’ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, στο πλαίσιο εκπόνησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με συντάκτες της Ελληνικής Βικιπαίδειας, μέλη του Συλλόγου Σχολείων Κοινότητας Βικιπαίδειας Ελλάδας, και με την αρωγή του Συλλόγου, διοργάνωσε Σεμινάριο επιμόρφωσης των καθηγητών (όλων των ειδικοτήτων) σχετικά με τη συγγραφή λημμάτων πολιτιστικού περιεχομένου στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια wikipedia με τίτλο:

«γράφω στην ελληνική βικιπαίδεια για τον πολιτισμό»

Αποτελέσματα

Το σεμινάριο παρήγαγε, μέσω των ερωτηματολογίων αξιολόγησης, πως η καθοδηγούμενη συγγραφή στη Βικιπαίδεια, με τον τρόπο που υποδείχτηκε στο σεμινάριο, έχει ισότιμα εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα (έλαβαν ίση (και υψηλή) βαθμολογία και τα δύο).

Πρόγραμμα σεμιναρίου (Τετάρτες 17:00 – 20:00)

19/10 Καλωσόρισμα συμμετεχόντων. Αναγκαιότητα του Σεμιναρίου
Εισαγωγή στη Βικιπαίδεια
26/10 Βικιπαίδεια εν τω γίγνεσθαι: μια συμμετοχική κουλτούρα
Κανόνες και εργαλεία συγγραφής
2/11 Κανόνες και εργαλεία Συγγραφής
9/11 Εγκυκλοπαιδικό ύφος γραφής. Διατύπωση λόγου. Ανάπτυξη επιχειρηματολογίας. Εργαλεία συγγραφής
Wikidata
16/11 «Το Μνημείο είχε τη δική του ιστορία, κάποιος την έγραψε στον «τοίχο» της Βικιπαίδειας ψηφιακά»…ή πως γράφουμε τεκμηριωμένα λήμματα στην Βικιπαίδεια για την Πολιτιστική μας Κληρονομιά
Βιωματικά εργαλεία μάθησης – φύλλα εργασίας
23/11 Το φαινόμενο του εκφοβισμού στα ελληνικά σχολεία. Η εκπαίδευση εκπαιδευτών και η συλλογική δράση ως μέσο πρόληψης του εκφοβισμού
Συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη. Διαδραστικότητα και αλληλεπίδραση. Συνεργατικότητα.
30/11 Εργαλεία συγγραφής λημμάτων Πολιτιστικού περιεχομένου Βικιπαίδειας
7/12 Η Βικιπαίδεια ως εκπαιδευτικό εργαλείο – Ανακεφαλαίωση – Ερωτήματα συμμετεχόντων. Αξιολόγηση του σεμιναρίου

Λόγω της επίσκεψης Obama στις 16/11 το σεμινάριο μετατέθηκε ως τις 14/12

Εισηγήσεις

Εκτός από τα καθαρά τεχνολογικά εργαλεία τη χρήση των οποίων προτείνει το σεμινάριο, άγγιξε, με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων ως εισηγητών στα αντίστοιχα πεδία, και θέματα γλωσσολογίας-διατύπωσης λημμάτων μιας εγκυκλοπαίδειας – (γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη του χώρου, όπου έλαβε χώρα το σεμινάριο), πνευματικών δικαιωμάτων στον κυβερνοχώρο, μεθόδων μάθησης μέσω πολύπλοκων συστημάτων, τρόπο εύρεσης, αξιολόγησης και χρήσης πηγών για τον Πολιτισμό, καθώς και ανάπτυξης συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης. Στόχος είναι η πληροφόρηση και ενίσχυση των εκπαιδευτικών, τόσο αυτών που εκπονούν προγράμματα πολιτιστικών θεμάτων όσο και των υπολοίπων που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις στην καθημερινότητα της τάξης.

Διεύθυνση

1ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθήνας, Ηπίτου 15, Πλάκα (37.974494°N 23.7315155°E)