Δημοσιεύσεις (2)

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή: «Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική Παιδεία» Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 ΙΑΚΕ «Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών»: «Η ελληνική Wikipedia, τα μνημεία, τα μουσεία και οι συγγραφείς των λημμάτων της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας. Πως επιλέγουμε θέματα και πού/πώς βρίσκουμε τις κατάλληλες πηγές για την τεκμηρίωση» Μιμίκα (Δήμητρα) Κρίγκα , Δρ. Προϊστορικής Αρχαιολογίας,…

Read more

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής (16 Απριλίου 2016, Ναύπλιο): Η Βικιπαίδεια, ακολουθώντας τους πυλώνες που ορίζει η UNESCO για την εκπαίδευση με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων των κοινωνιών στον 21ο αιώνα Δημοσίευση και παρουσίαση εργασίας, στο συνέδριο, πάνω στο αποτέλεσμα δύο ετών πρακτικής εφαρμογής της συμμετοχής μαθητών Γυμνασίου στη συγγραφή της Βικιπαίδειας, στο πλαίσιο…

Read more